БАЙЛАНЫСТАР

Телефон: +7 (7222) 53-02-29, 53-49-80
Мекен жайы: Қазақстан Республикасы 071400, Cемей қаласы, Шугаева көшесі 159, 306 кабинет
E-mail: kaf.menagmark@semgu.kz

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің құрылымдық бөлімшелерінің біріболып 2004 жылы құрылған «Менеджмент және маркетинг»кафедрасы болып табылады. 

Кафедра құрылғаннан бері кафедраны ауылшаруашылығы ғылымының докторы, профессор Курманбаев С.К., ауылшаруашылығы ғылымының кандидаты доцент Нурекенов Н.Г., экономика ғылымының кандидаты НайзабековГ.И.басшылықетті.

Кафедра 4 мамандығы бойынша дайындық жүргізді «Менеджмент», «Мемлекеттік және жергілікті басқару», «Маркетинг» «Кеден ісі».

2006 жылы кафедра «Менеджмент и маркетинг» аталды. Бұл жылы «Менеджмент», «Мемлекеттік және жергілікті басқару» магистратура мамандықтары ашылды.

 1. 2008 кафедраның меңгерушісі э.ғ.к. ТолымгожиноваМайгульКамбархановна болды. Қазіргі кезде Толымгожинова М.К. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің   қаржы-экономикалық факультетінің декан ретінде қызметті.
 2. 2012 жылы «Менеджмент және маркетинг» кафедрасының меңгерушісі э.ғ.к.   Орынбекова Гүлнар Ахмедқызы қызметін атқарады.
 3. Койчубаев Александр Сергеевич, экономика ғылымының кандидаты. Журналдарға және ғылыми жинақтарға 35 тен астам ғылыми еңбектері, монография, оқу құралдары басылымнан шықты. Алыс және жақын шетелдерде халықаралық және республикалық ғылыми конференцияларға, симпозиумдарға қатысқан. ҒЗЖ 3 қаржыландыру жобасы бойынша ғылыми жұмыстаржы жүзеге асырды, оның ішінде ҚРБҒМ Ғылым комитетінің гранты шегінде. Ғылыми қызығушылықтарының саласы: аймақтық экономиканы дамыту, логистика, жобаны басқару. Шетелдік білім беру ұйымдарымен жұмыс істеуде құнды тәжірбие жинады. «Үшбіріккен тілдер» Ұлттық басымдылық шегінде, көптілді топтарда пәндерді ағылшын тілінде жүргізетін Университет оқытушыларының арасындағы бірінші қатардағы оқытушылардың бірі болып табылады. 2015 жылы Қазақстан Республикасы Елбасы Н.А. Назарбаевтың марапаттау хатына ие болды.

«Менеджмент» кафедрасының миссиясы  –мемлекеттік және жергілікті басқару, менеджмент, маркетинг саласында білікті және бәсекелестік қабілетті мамандармен қоғамның қажеттілігін қанағаттандыру.

«Менеджмент» кафедрасы екі мамандық бойынша экономикалық кадрларды дайындайды:

 1. 5В050507 «Менеджмент» мамандығы.
 2. 5В0505010 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы.

5В050507 «Менеджмент» мамандығы бойынша бакалавр дайындау  2010 жылдың 1 қыркүйегінде енгізілген ҚР МЖББС 3.08.311-2010 – Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жалпы білім беру стандарты негізінде жүргізіледі.
ЖОО «Менеджмент» мамандығы бойынша төрт жыл оқығаннан кейін және диплом жұмысын қорғаннан соң кафедра бітірушілеріне «Менеджмент бакалавры» біліктілігі беріледі. Менеджмент мамандығы бойынша екі білім беру траекториясы қарастырылған: 1. «Жоба менеджменті»,  2. Коммерциядағы менеджмент.
«Менеджмент»  мамандығы бойынша бакалавр дайындаудан басқа «Менеджмент» кафедрасы  6М050700 «Менеджмент» бағыты бойынша екі жылдық магистрларды дайындайды, оларға «Экономикалық ғылымдар магистрі» академиялық дәрежесі бекітіледі.
6М050700 «Менеджмент» мамандығы бойынша магистрларды дайындау 2011 жылдың 17 маусымында енгізілген ҚР МЖББС 5.4.033-2011 Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жалпы білім беру стандарты жоғары білімнен кейінгі магистратура білім беру негізінде жүргізіледі.
«Менеджмент»  бойынша мамандар – бұл маркетинг, басқару, қаржылық талдау саласында, өзінің фирмасының гүлденуін қамтамасыз ететін, адамдармен қарым-қатынас жасай алатын, бәсекелестік жағдайында табысты жұмыс істей алатын өндіріс ұйымдастырушысы, кәсіби жетекшілер.

5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша бакалавр дайындау  2006 жылдың 1 қыркүйегінде енгізілген ҚР МЖББС 3.08.314-2006 Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жалпы білім беру стандарты негізінде жүргізіледі. ЖОО «Мемлекеттік және жергілікті басқару»  мамандығы бойынша төрт жыл оқығаннан кейін және диплом жұмысын қорғаннан соң кафедра бітірушілеріне «Мемлекеттік және жергілікті басқару бакалавры» біліктілігі беріледі.

«Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша келесі білім беру траекториялары қарастырылған: 1.«Мемлекеттік қызмет», 2. «Мемлекеттік менеджмент және бизнес».

«Мемлекеттік және жергілікті басқару»  мамандығы бойынша бакалавр дайындаудан басқа «Менеджмент» кафедрасы  6М051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»  бағыты бойынша екі жылдық магистрларды дайындайды, оларға «Экономикалық ғылымдар магистрі» академиялық дәрежесі бекітіледі.
6М051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»  мамандығы бойынша магистрларды дайындау 2011 жылдың 17 маусымында енгізілген ҚР МЖББС 5.04.033-2011 Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жалпы білім беру стандарты жоғары білімнен кейінгі магистратура білім беру негізінде жүргізіледі.
«Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша дайындау, бітірушілерге болашақта жергілікті басқару органдарында (министерства, агентства), қаржы және экономикалық басқару органдарында, ҚР Үкіметінің құрылымдық бөлімшелерінде, қоғамдық ұйымдарда, барлық деңгейдегі әртүрлі мемлекеттік басқару органында жұмыс істеу үшін қажетті білім мен дағдыны игеретін, жоғары білікті мамандар болуға көмектеседі.
Кафедрада мамандарды грант және келісім шарт негізінде дайындайды. Ақылы білім беру оқытудың барлық формасы бойынша жүргізіледі (күндізгі және сырттай), сонымен қатар екінші жоғары экономикалық білім алу және орта арнайы білім беру негізінде.
Студенттер оқу кезінде жалпы теориялық және арнайы пәндер бойынша кең көлемде білім алады (микро-, макроэкономика, экономикалық теория, ақша қатынасы және несие, ішкі фирмалық жоспарлау, статистика, бухгалтерлік есеп, экономиканы мемлекеттік реттеу және кәсіпкерлік құқық, кәсіпорын экономикасы, мемлекеттік басқару теориясы,   өндірістік менеджмент, инновациялық менеджмент, менеджмент, маркетинг, менеджмент теориясы және практикасы,  әлеуметтік процессті басқару, сала аралық кешенді мемлекеттік басқару, басқару шешімін жасау, шет елдің басқару тәжірбиесі,  маркетингтік зерттеу, тауар және қызмет көрсету сараптамасы,  Қазақстан экономикасын басқару, персоналды басқару,  стратегиялық менеджмент және басқалары). Студенттер практикалық және семинар сабақтарына дайындалу кезінде қазіргі талапқа сай компьютерлік класстарда жұмыс істейді және экономикалық ғылым саласында терең білім алу үшін Интернетті белсенді түрде қолданады.
Студенттер курстық жұмыстар орындайды, өндірістік кәсіпорындар, қаржы мекемелерінде, әкімшілік органдарда басқару және коммерциялық құрылымда оқу және өндірістік тәжірбиесінен өтеді.

Соңғы жылдары барлық ЖОО шегінде, оның ішінде «Менеджмент» кафедрасында   on-line оқыту жүйесі, web-бағытталған технологиясы, қазіргі электронды, компьютерлі білім беру процессіне өту мақсатында инновациялық білім беру бағдарламасын енгізу жүргізіліп жатыр. Шаруашылық субьектілердің инновациялық іс әрекетін есепке ала отырып, жаңа экономиканың құрылуы және оның тұрақтылығының процессі туралы терең білуін қамтамасыз ететін бірқатар пәндер модернизацияланды.
Жоғары сапалы мамандар дайындауда Шәкәрім атындағы СМУ және оның ішінде «Менеджмент» кафедрасы қазақстандық және ресейлік компаниялардың жоғары бағасына ие болып отыр.  Компаниялармен жүйелік байланысты бітірушілерді жұмысқа орналастыру бойынша оқу бөлімі жүзеге асырады, олар студенттерге және бакалавр бітірушілерге және еңбек нарығындағы басқа бағдарламаларға қолдау көрсетеді.

 1. Қашықтан оқыту технологиясы бойынша Moodle білім беру платформасында Moodle 3.0 жаңа версиясына сәйкес оқу контентін жаңарту.
 2. Шетелдің ғалымдарын тарту арқылы кафедра ПОҚ 1 вебинар/онлайн дәріс/видеоконференцияға қатысуы.
 3. Білімалушылардың білім беру бағдарламасының сапасын арттыру сұрақтары бойынша Шығыс Қазақстан облысының жұмыс берушілерімен дөңгелек үстел жүргізу.
 4. Экономикалық мамандықтар студенттері үшін мемлекеттік тілде оқу құралын баспадан шығару.
 5. Академиялық ұтқырлық бағдарламасына 1 студент немесе магистранттың қатысуын қамтамасыз ету.
 6. Академиялық ұтқырлық бағдарламасына кафедраның 1 оқытушысының қатысуын қамтамасыз ету.
 7. Студенттік жоба сайыстарына кафедраның ғылыми студенттік үйірмесі(ҒСҮ) командасының қатысуын қамтамасыз ету.