Оқу үрдісінде босатылған гранттарға конкурс жарияланады

Ким Валерий     03 Jul,2017        

1 курс (окуға түскен жылы 2016)

5В072600 – Женіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы 1 бос орын «Серпін» бағдарламасы бойынша

2 курс  (окуға түскен жылы 2015)

5В012100 – Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті 1 бос орын «Серпін» бағдарламасы бойынша
5В072100 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы 2 бос орын «Серпін» бағдарламасы бойынша
 5В080100 – Агрономия 3 бос орын «Серпін» бағдарламасы бойынша

3 курс (окуға түскен жылы 2014)

5В080100 – Агрономия 1 бос орын
5В011000 – Физика 1 бос орын

Конкурсқа қатысу үшін ақылы негізде оқитын студенттер факультеттін деканатына келесі құжаттарды ұсыну керек :

  • ректордың атына конкурсқа қатысу туралы өтініші;
  • транскрипт (қол қойылған және мөрмен расталған);
  • Жеке куәлігінің көшірмесі;
  • Жәрдемақыны растайтын құжаттар (жетім, мүгедек, көпбалалы отбасы және т.б.).