Шетел тарапынан SKACC халықаралықфакультетіне қызығушылық өсуде

Асем Утешева     07 Dec,2017        

АлжирданкелгенМухамедХетибаттыстудентSKACCжобасыұсынатынмүмкіншіліктердібіліпАлжирданСемейгедейіналыссапаржасады.Мысыреліненекістудентқызығушылықбілдірді.