Касымов Самат Кайратович

Бөлім басшысы

Байланыс

+7(7056)50-23-11
071400 Қазақстан республикасы, Семей қ., Глинка к. 20а
Кабинет: 410-411
or@shakarim.kz

Тіркеу офисі


Негізгі қызмет түрлері:
 • білім алушылардың жеке оқу жоспарларын қалыптастыруды ұйымдастыру және мамандықтардың/БББ оқу жұмыс жоспарларының орындалуын бақылау;
 • білім алушылардың бүкіл оқу кезеңіндегі оқу жетістіктерінің тарихын тіркеу және есепке алу;
 • білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу, академиялық рейтингін есептеу (жылдық ауысу GPA);
 • оқытудың қосымша түрлеріне қажеттілікті қанағаттандыру және оқу бағдарламаларындағы академиялық қарызды немесе айырмашылықты жою үшін жазғы семестрді ұйымдастыру;
 • студентке қажетті ақпаратты қамтамасыз ету және басқару: студенттердің академиялық үлгерім жазбаларын сақтау( жиынтық ведомостар, транскрипт), жинақталған бағалар мен кредиттер туралы ақпаратты басқару;
 • академиялық күнтізбені жасау және оның уақытында орындалуын бақылау;
 • эдвайзерлердің жұмысына басшылық ету және үйлестіру;
 • білім беру бағдарламалары мен мамандықтардың жұмыс оқу жоспарларына сәйкес пәндерді тіркеуді және қайта тіркеуді ұйымдастыру және жүргізу

Қызметкерлер
 • Айтмухаметова Жазира Азатқызы
  Тіркеу офисінің бас маманы

 • Калиева Анар Амантаевна
  Маман

 • Ахмеджанова Нагима Дынкеновна
  Маман

 • Токатаева Нурсауле Сабыровна
  Маман

 • Турлыбекова Асем Сабырдановна
  Маман

 • Жаксыгулова Айнур Кенжебаевна
  Маман

 • Оралғазина Айым Нұрымқызы
  Маман

 • Атаханова Жанар Уалихановна
  Маман