Орталығының жетекшісі: Кәкімов Айтбек Қалиұлы, техника ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері
БАЙЛАНЫСТАР

Телефон: +7 (7222) 36-02-12, 31-83-33
Мекен жайы: Қазақстан Республикасы 071400, Cемей қаласы, Глинки көш, 20А
Кабинет: 401
E-mail: bibi.53@mail.ru

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы (ЖООКББО) Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің құрылымдық бөлімшесі болып, ректорға, оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі проректорына тікелей бағынады. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім ұйымдастырады, жүзеге асырады және бақылайды.

Қамтамасыз ету, жоғары білікті мамандарды даярлау ғылыми-педагогикалық және басқару кадрларын құру; бәсекеге қабілетті жүйесін жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

ЖООКББО қызмет жасалады:

 • оқу процесін нормативтік құжаттардың жобаларын саласындағы университеттің әзірлеу қатысу;
 • Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің бұйрықтар, нұсқаулық және әдістемелік хаттар, ректордың бұйрықтарын және өкімдерін проректор-оқу-әдістемелік жұмысы орындауға;
 • диссертациялық жұмыстар (жобалар) тақырыптар тексеру;
 • кафедралардың оқу жүктемесінің ережелеріне жоспарлау және бөлу ПОҚ сәйкестігін тексеру;
 • пәндер тізбесін компоненттерін таңдау бойынша жаңа оқу жылына мамандықтар бойынша магистратура және PhD докторантура өзгерту бойынша; жасау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру элективті пәндер жинағы жаңа оқу жылы жұмыстарды ұйымдастыру;
 • оқу жоспарларын дайындау сәйкес.
 • Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2016-2019 арналған мемлекеттік бағдарламасы;
 • Қазақстан Республикасының Заңы «Білім туралы»  10.2011 ж. № 487–IV ҚР;
 • Қазақстан Республикасының Заңы «Ғылым туралы»  02.2011 ж. № 407–IV З ҚР;
 • Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті Жарғысы;
 • Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің сапа саласындағы саясаты;
 • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің және басқа ұйымдардың ұйымдастырушылық және әкімшілік құжаттар;
 • Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік университетінің жарғысы;
 • Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік университетінің сапа аймағындағы саясаты;
 • Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің нормативтік және әкімшілік құжаттары.

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ 2016-2017 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН САПА БОЙЫНША МАҚСАТТАРЫ

Еліміздің басты қатардағы жоғары оқу орындарында, сонымен қатар мақсатты даярлау бағдарламасы бойынша бакалавриат, магистратура жөне жас ғылымдар қатарынан PhD докторантураға және магистратураға түсу үшін резерв даярлау:

 • – Phd докторантура – 25 адам;
 • – магистартура – 60 адам.

Магистрлік диссертация қорғау – кем дегенде 140 және докторлық диссертация – 2.

2 PhD докторантура және 3 магистратура мамандықтары бойынша оқыту қызметін атқару үшін лицензия алу.