Хабарландыру

Ким Валерий     29 Jun,2017        

 Оқу үрдісіндебосатылғангранттарға конкурс жарияланады

 1 курс (окуға түскен жылы 2016)

5В072600 – Женіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы 1 бос орын «Серпін» бағдарламасы бойынша

2 курс  (окуға түскен жылы 2015)

5В072100 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы 2 бос орын «Серпін» бағдарламасы бойынша
5В080100 – Агрономия 2 бос орын «Серпін» бағдарламасы бойынша

 3 курс (окуға түскен жылы 2014)

5В080100 – Агрономия 1 бос орын

Құжаттар жазғы сессияны тапсырғаннанкейін 2017 жылдың 20 маусымынадейін қабылданады. Конкурсқа қатысу үшін ақылы негізде оқитын студенттер факультеттін деканатына келесі құжаттарды ұсыну керек :

  • ректордың атына конкурсқа қатысу туралы өтініші;
  • транскрипт (қол қойылған және мөрмен расталған);
  • Жеке куәлігінің көшірмесі;
  • Жәрдемақыны растайтын құжаттар (жетім, мүгедек, көпбалалы отбасыжәне т.б.).

Комиссия өтініштерді2017 жылдың 28маусымынан  бастап қарастырады.