Пресс-служба     28 Aug,2019        

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Нормативтік-құқықтық актілерін және педагогикалық қызметкерлерге арналған тамыз кеңесінде Қазақстан Республикасының Президенті қойған міндеттерді іске асыру бойынша университет жұмысының жаңа бағыттарына сәйкес жаңа құрылым бекітілді.

Қазақ Филологиясы факультеті:

Қазақ тілі мен әдебиеті оқу кафедрасы/ Учебная кафедра казахского языка и литературы

Журналистика оқу кафедрасы/ Учебная кафедра журналистики

Гуманитарлық ғылымдар ғылыми кафедрасы/ Научная кафедра гуманитарных наук

 

Жаратылыстану – математика факультеті:

Жаратылыстану-ғылыми пәндер оқу кафедрасы/ Учебная кафедра естественнонаучных дисциплин

Физика-математика ғылымдары және информатика оқу кафедрасы/ Учебная кафедра физико-математических наук и информатики

Жаратылыстану ғылымдары ғылыми кафедрасы/ Научная кафедра естественных наук

 

Гуманитарлық факультет:

Психология оқу кафедрасы/ Учебная кафедра психологии

Педагогика оқу  кафедрасы/ Учебная кафедра педагогики

Тарих және саясаттану оқу кафедрасы/ Учебная кафедра истории и политологии

Орыс және Шетел филологиясы оқу кафедрасы/ Учебная кафедра русской и иностранной филологии

 

 

Өнер және спорт факультеті:

Дене шынықтыру және спорт оқу кафедрасы/ Учебная кафедра физической культуры и спорта

Өнер және Музыка оқу кафедрасы/ Учебная кафедра искусств и музыки

 

Инженерлік-технологиялық факультеті:

Техникалық физика және Жылу энергетикасы оқу кафедрасы/ Учебная кафедра технической физики и теплоэнергетики

Өндірістік және өңдеу салалары бойынша оқу кафедрасы/ Учебная кафедра производственных обрабатывающих отраслей

Технологиялық жабдықтар және машина жасау оқу кафедрасы/ Учебная кафедра технологического оборудования и машиностроения

Стандарттау және биотехнология оқу кафедрасы/ Учебная кафедра стандартизации и биотехнологии

Химиялық технология және экология оқу кафедрасы/ Учебная кафедра химической технологии и экологии

Адам экологиясының ғылыми оқу кафедрасы/ Научная кафедра экологии человека

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар факультеті:

Информатика және ақпараттық технологиялар  оқу кафедрасы/ Учебная кафедра информатики и информационных технологий

Геодезия және құрылыс оқу кафедрасы/ Учебная кафедра геодезии и строительства

Аграрлық факультет:

Ветеринария  оқу кафедрасы/ Учебная кафедра ветеринарии

Мал шаруашылығының оқу кафедрасы/ Учебная кафедра животноводства

Өсімдік шаруашылығы және Орман шаруашылығ оқу кафедрасы/ Учебная кафедра растениеводства и лесного хозяйства

Ауыл шаруашылығы және ветеринария ғылымдары ғылыми кафедрасы/ Научная кафедра сельскохозяйственных и ветеринарных наук

 

Экономика және құқық факультеті:

Экономика және менеджмент оқу кафедрасы/ Учебная кафедра экономики и менеджмента

Қаржы және аудит оқу кафедрасы/ Учебная кафедра финансы и аудит

Құқықтану оқу кафедрасы/ Учебная кафедра юриспруденции

Халықаралық факультет

Қос дипломды жобалар бойынша ББ жетекшісі (Корея және Қытай)/ Руководитель ОП по двудипломным проектам (Корея и Китай)

Қос дипломды жобалар бойынша ОП басшысы (Польша және Швейцария)/ Руководитель ОП по двудипломным проектам (Польша и Швейцария)