Аңшылықтану және аң шаруашылығы

Біліктілігі- Аңшылықтану және аң шаруашылығы бакалавры
Оқу мерзімі– 4 жыл
Тандау бойынша пән– биология

Кәсіби қызметінің саласы әртүрлі меншіктегі шаруашылықтары, мемлекеттік табиғи қорықтар, зоологиялық қорықтарда, ұлттық табиғи бақтарда жұмыс істей алады, өзгеше қорғауға алынған табиғи аумақтарда, мемлекеттік орманды, жануарларды қорғауға арналған мекемелерде, мемлекеттік облыстық ,республикалық басқарушы органдарында, аңшылық шаруашылықтарда, туристік ұйымдарда, аңшылардың, балықшылардың қоғамдық ұйымдарында жұмыс істей алады.
Кәсіби қызметтінің пәні
аңшылық шаруашылықтарының ұйымдық-баскару және жобалау құрылымдары, әртүрлі бағытағы аңшылық шаруашылықтары (кәсіптік, спорттық-әуесқойлық), қорықтар, ұлтық бақтар, қорықшалар, табиғи қорларды пайдалануды бақылайтын тексеру органдары.
Кәсіби қызметтінің объектілері:
Бітірушілердің кәсіптік қызмет объектісі аңшылық алқаптары, аңшылық жануарлар, аңшылық кәсіби өнімдері, аңшылық шаруашылығының серіктес өнімдері, аңшы иттер, саятшылыққа пайдаланатын жануарлар, Қызыл Кітапқа енгізілінген аңшылық жануарлар.