Автоматтандыру және басқару

Білім беру траекториясы: Басқару жүйесінде автоматтандыру және ақпараттандыру; Технологиялық үдерісті автоматтандыру.
Академиялық дәрежесі: «5В070200 – Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша техника және технология бакалавры
Оқу мерзімі: 4 жыл
Таңдау пәні: физика
Осы мамандықтың түлектері есептеу техникасын пайдаланылатын барлық сфераларда табысты жұмыс істейді:
– Акционерік қоғамдар жеке фирмалары;
– ғылыми-зерттеушілік және жобалық институттар;
– мемлекеттік құрылымдар мен үкіметтік мекемелер;
– құқық қорғау органдары;
– стандарттау, сертификаттау және метрология салаларында;
– орта-арнайы оқу мекемелері.

Егер сен заманауи ақпараттық қоғамда алдынғы қатарда көрінгің келсе, инновациялық технологияларды меңгеріп, ертенгі күнге сеніммен қарап және тұрақты жоғары төленетін жұмысқа орналасқын келсе бізге асық!

фото14фото16фото17фото18фото19фото20фото21