Кафедра меңгерушісі: Зейнуллина Айгуль Жумагалиевна
БАЙЛАНЫСТАР

Телефон: +7 (7222) 53-03-73
Мекен жайы: Қазақстан Республикасы 071400, Cемей қаласы, қ, Шугаева к. 159,һ

«Есеп және аудит»  кафедрасы (5В050800, 6М050800)  «Есеп және аудит»   бағытында кредиттік  жүйе  көмегімен қашықтықтан оқыту технологиясы,   ғылыми –педагогикалық, профильдік магистратура бойынша мамандар дайындайды.

Оқыту   Қазақстандық   және  халықаралық   стандарттарына  сәйкес   сонымен қатар   ғылымның  соңғы   жетістіктері   мен   жоғарғы   білім   берудің   үздік   тәжірибелерінқолдану  арқылы  жүргізіледі.  Профессорлық- оқытушылық   құрам   мамандарды сапалы дайындауға  ықпал ететін  алдыңғы қатарлы ғылыми технологияларды  шеберлікпен қолдана біледі.

Бухгалтерлік  есеп, аудит, талдау, статистика  және бағалау саласында заманауи жүйелік білім  мен Қазақстан  Республикасымен халықаралық қоғамның алдында  тұрған  әлеуметтік  экономикалық, гуманитарлық және рухани  тапсырмаларды шеше  алатын, қажетті  компитенциялармен қаруланған  жоғары білікті  кәсіби  мамандар дайындау.

Кафедраның  негізгі міндеті –бухгалтерлік  есепті ұйымдастыруды ҚЕХС талаптарына сай жүргізетін,экономикалық талдау  мен  аудиттің  заманауи әдістерін меңгерен мамандар дайындау.

Мақсаты – әлемдік  ғылымдағы ірге тасы  қаланған  және қолданбалы  білімді  бухгалтерлік  есеп, аудит, талдау, статистика  саласында қазақстанның экономикасында қуат алуын және пайдаланылуын жүзеге асыру.
Негізгі үш шарт  орындалуы  тиіс:

–  Оқыту  үрдісінің жоғарғы сапасы.

–  Теориялық білім  мен тәжірибенің тиімді астасуы.

–  Ғылыми зерттеулердің жоғары деңгейі.

5В050800 «Есеп және аудит» білім  беру бағдарламасын жүзеге  асыру мақсатында  «Есеп және аудит» кафедрасының  ұжымының алдына қойған мақсаты білім  сапасы қоғамға пайда  әкелуімен өлшеніп, жоғары  кәсіби мамандарды дайындауда оқытушылардың күш жігерін жұмсауын қамтамсыз ету.

  1. БҒСБК журналында 4 ғылыми мақала  жариялау
  2. 2 электрондық оқулық жазу
  3. Нольдік  инфакт факторлы  журналда 1 ғылыми мақала жариялау
  4. Экономикалық мамандықтарда оқитындар үшін 3 оқу құралын басып шығару
  5. 5В050800 «Есеп және аудит» мамандығы  үшін 3 тәжірибе  базасымен келісім шартқа отыру және түлектердің жұмысқа орналасуын 90% жеткізу.