6М011000 – Физика

Оқу мерзімі – 2 жыл
Оқу түрлері – күндізгі
Оқу тілі – қазақша, орысша
Академиялық дәрежесі мен квалификациясы 6М011000– Физика мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі