Шет тілі: екі шет тілі

Мамандануы – Шет тілі:екі шет тілі(ағылшын), шет тілі: екі шет тілі (қытай)

Біліктілігі -Білім бакалавры
Оқу мерзімі-4 жыл
5В011900-Шет тілі: екі шет тілі мамандығы бойынша білім бакалавры озінің кәсіби қызметін білім беру саласында атқарады

Бітірушілер қайда жұмыс істей алады:
-Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында
-Бастауыш негізгі және профильді мектептерінде
– техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейін білім беру ұйымдары
– Мамандырылған мектептерде