Шетел филологиясы

Мамандануы – Шетел филологиясы (ағылшын), Шығыс филологиясы.
Біліктілігі-Филология бакалавры
Оқу мерзімі – 4 жыл
Бұл мамандық бойынша бакалаврдың кәсіби қызметінің негізгі бағыты оқытудың және ұйымдастыру – құқықтық үлгілер мен ведомостық бағынуға қарамастан, гуманитарлық бағыттағы орта профильді және кәсіби, орта мектептен кейінгі кәсіби оқу орындарында оқу – педагогикалық жұмыс болып табылады.
Бітірушілер қайда жұмыс істей алады:
-мектепте
-аудармашы
-баспа,радио, теледидар, газет және журнал редакцияларында
Филология бакалавры ғылыми мекемелерде филолог – ізденуші ретінде қызмет істей алады, БАҚ, басқа да әлеуметтік – гуманитарлық қызмет салаларында, мәдени мекемелерде филология саласы бойынша біліктілікті қажет ететін практикалық қызмет атқара алады.