Стандарттау, метрология және сертификаттау

КЭД 7М07501 Стандарттау және сертификаттау (2 жыл)КЭД 6В07501 Стандарттау және сертификаттау

Описание ОП 7М07501 Стандартизация и сертификация на каз

Описание ОП 6В07501 Стандартизация и сертификация на каз

ОП 7М07501 Стандарттау және сертификаттау

ОП 6В07501 Стандарттау және сертификаттау

 

Біліктілігі –Стандарттау, метрология және сертификаттау бакалавры;

Оқу мерзімі – 4 жыл;

Бітірушінің кәсіптік қызметінің саласы – нормалардың орындалуын бақылау және тарату, өнімдерге талаптар мен ережелер, процестер және жүйелерді құру, олардың өнімдері, өндірістері, қолданулары және метрологиялық қамтамасыз етулері, өнімдердің және қызмет көрсетулердің қауіпсіздіктері, өндірушілер мен тұтынушылар үшін биік экономикалық тиімділік.

Бітірушілердің кәсіптік қызметінің нысанасы басқару органдары, кәсіпорындар мен ұйымдар, өнімге, қызметке, жұмысқа, кәсіпорындар мен сынау зертханаларының жабдықтарына, өлшеу, сынау, бақылау әдістеріне, құралдарына, нормативтік құжаттарға, стандарттау, сертификаттау, метрология, сапа менеджменті жүйесіне, өндірістік, әлеуметтік, экологиялық қызметті метрологиялық қамтамасыз етуге, өлшеу техникасын жобалауға, дайындауға, пайдалануға тікелей қатысты басқару органдары, кәсіпорындар, мемлекеттік және мемлекеттік емес меншік түріндегі ұйымдар бола алады.

Кәсіби қызметінің пәні нормативтік және нормативті-техникалық құжаттар, өлшеу тәсілдері, зерттеу мен бақылау, метрологиялық қамтамасыз ету бола алады.

5B070100 15B070100 25B070100 55B070100 65B070100 75B070100 8Мамашева А.З. станд и серт 2