Кафедры меңгерушісі: Тохтаров Жайық Хамитович
БАЙЛАНЫСТАР

Телефон: +7 (7222) 36-02-15
Мекен жайы: Қазақстан Республикасы 071400, Cемей қаласы, Мекен-жайы:Семей қаласы, Қазақстан футболына 100-жыл, 5а., кабинет 109
E-mail: kafmapp@post.semgu.kz

«Технологиялық жабдықтар және машинажасау» кафедрасы 5В072400- «Технологиялық машиналар және жабдықтар»  және 5В071200 – «Машина жасау» мамандығын дайындайды. Инженер-механиктердi әзiрлеу 1964 жылдан бері жүзеге асуда. Бiрiншi түлектер 1968 жылы бітірді. 2010 жылы 5В072400 – «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» білім беру бағдарламасы университетіміздің барлық механикалық мамандықтарының ішінде ең алғаш «РЕСЕЙ ИНЖЕНЕРЛІК БІЛІМ АССОЦИАЦИЯСЫ» халықаралық агенттігінде   халықаралық аккредитациядан сәтті өтті. Дайындық деңгейі жалпыеуропалық деңгеймен сәйкес деп танылып, 20.10.2010 ж. № RU-000058 сертификатымен бекітілді. 2011 жылы 5В072400 – «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығы Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі өткізген мемлекеттік аттестаттаудан алғашқылардың қатары болып сәтті өтті.
Бастапқыда, 1964 жылы Жамбыл технологиялық, жеңiл және тамақ өнеркәсiбi институтының Семей филиалында «тамақ өндiрiсінiң процесстері және аппараттары» кафедрасы құрылған болатын. Инженер-механик мамандарын дайындау осы кафедра бойынша iске асты. Кафедраның бiрiншi меңгерушiсі аға оқытушы Владимир Шалапугин Николаеевич болды. Бұл кафедра 1995 жылға дейiн жұмыс атқарды.
Студенттерді қабылдау мен инженерлердi дайындау жылдан жылға арта түсті, 1972 жылы мамандандырылған «Ет және сүт өнеркәсiбі кәсiпорынының технологиялық жабдықтары» кафедрасы құрылды. ЕСӨКТЖ кафедрасының бiрiншi меңгерушiсi б.ғ.к. Еникеев Альберт Фазылович болды. Содан кейін кафедраны меңгергендер: доценттер Туменов С.Н., Бобарева Л.Я., Еренғалиев А.Е, профессор Жайлаубаев Д.Т., содан соң қайтадан 1998 жылдан бері доцент Еренғалиев А.Е., 2013 бастап т.ғ.к. Акимов М.М., 2019 ж бастап PhD Тохтаров Ж.Х . Кафедраның қазіргі «Технологиялық жабдықтар және машинажасу» атауы «Тамақ өндірісінің машиналары мен аппараттары» және «Машинажасау» кафедраларын біріктіргенен кейін пайда болды.

Кафедраның бастапқы құрамы:
• б.ғ.к., доцент, Шәкәрім атындағы СМУ құрметті профессоры Еникеев Альберт Фазылұлы; т.ғ.к., доцент Карнаух Василий Иванович
• аға оқытушылар:    Жолдасбаев Оркенай Жылқыбайұлы, Щербаков Геннадий Зинович, Жеваго Леонид Гаврилович
•    оқытушылар Федоров Виктор Михайлович, Еренғалиев Аман Еренғалиұлы.
Кафедраға бұдан әрi әр жылдарда кафедраны бiтiрушi түлектер қабылданды: Бобарева Л.Я., Туменов С.Н., Какимов А.К., Утуленов А.А., Фатьянов Е.В., Кусаинов Т.Н., Цой А.П., Белялов Р., Торба В.А., Кащенко В.Ф. Акимов М.М., Казиев З.Б., Ахметов С.А.. Жакайбеков Б.М.
Алғашқы жылдарда «Тамақ өндiрiсiнiң процесстері мен аппараттары» кафедрасында  жұмыс атқарғандар: 70 жылдары кафедра меңгеруші болған т.ғ.к., доцент Мангибаев Жақсылық Сәлiмгереевич. Содан кейінгі жылдарда кафедраны меңгерген доцент Чоманов У.Ч., Шамсутдинов Ф.А., Еренгалиев А.Е., Камербаев А.Ю.Кафедрада жұмыс істегендер: доцент Смирнов М.Б., проф. Зайцев Е.Д., проф Свинцов В.Я., аға оқытушылар: Сидельникова Г.И., Масленников С.Л., Тусипов Н.О. және тағы басқалар.
2004 жылдан бері 5В071200 «Машинажасау» мамандығыбойыншаҚазақжәнеОрыстілдеріндеманандардайындалыпкеледі.Оқумерзімі 4 жыл, оқытуформасы – күндізгі; күндізгі форма бойынша – 3 жыл (арнайы орта білімненкейін); күндізгі форма бойынша – 2 жыл (қашықтаноқытутехнологиясыбойынша).Күндізгі oқу жүйесі бойынша алғаш шығарылым 2008 жылы орын алды.

2013 жылы Қазақстан  Республикасы Үкіметінің №13013970 Жарлығына сәйкес,  2013 жылдың 28 тамызында мамандық даярлау лицензиясы қайта рәсімделді.

2015 жылы 5В071200 – «Машина жасау» мамандығы білім беру сапасын қамтамасыз етудегі қазақстандық тәуелсіз агенттігінің аккредиттеуінен өтті, Институционалдық аккредиттеу – 10.10.2015 жылғы №AA0008.

2-4 желтоқсан 2014 университет сапа менеджменті жүйесінің ресертификациялық аудиттен сәтті өтті. 2018 жылдың 13 қаңтардына дейін неміс сертификаттау жөніндегі орган компанияның TÜV SÜD Management Service GmbH берген халықаралық стандартқа университетінің ИСО 9001-2008 Сапа менеджменті жүйесі Халықаралық сертификаты №1210049381 TMS сәйкестігі.

Кафедра келесі оқу-зертханалық ауданы жалпы пайдалы ауданы 458,56 шаршы метр болып табылады

Оқу зертханалары қолданыстағы өнеркәсіптік қондырғылар жабдықталған. Дәрістер және зертханалық сабақтарда, келесі техникалық оқу: компьютерлер, экранда бейне проектор, микроскоптар және басқалар пайдаланылады металл қорытпаларының микро және макроструктуры анықтау үшін.

Кафедра түлектерінің ғылыми және өндiрiстiк саладағы жетістіктері:

 • Новиков Ф.Н.- 70-80 жылдарда ет және сүт өндірісі саласында министр болды, Қаз ССР
 • т.ғ.д., профессор Фрезоргер А.Д.- Инновациялық Еуразия университінің президентi қызметін атқарды.
 • профессор Камербаев А.Ю.- Инновациялық Еуразия университетiнiң ректоры.
 • т.ғ.к., Қазиевтiң З.Б.- «Ақтау теңiз порты» еркiн экономикалық аймағының бас директоры.
 • т.ғ.к., Готвиг А.Н.- «БОШ»  фирмасының конструкторы (ФРГ ).
 • Герц Вальтер – «MASA» фирмасының бас инженерi, Андернах қ. (ФРГ).

Түлектердің бiлiм беру бағдарламасы бойынша қорғаған жұмыстары:

 • 15 докторлық диссертация (Фрезоргер А.Д., Туменов С.Н.,  Камербаев А.Ю., Чоманов У.Ч., Жайлаубаев Д.Т., Свинцов В.Я., Зайцев, Ангелюк В.П., Какимов А.К., Толысбаев Б.С., Касенов А.Л., Абильмажинов Е.Т., Уалиев С.Н., Муслимов Н.Ж., Шингисов А.У.)
 • 40-тан астам кандидаттық диссертация (Бобарева Л.Я., Кащенко В.Ф., Смирнов М.Б., Еренгалиев А.Е., Дуда А.И., Готвиг А.Н., Утуленов А.А., Фатьянов Е.В., Толысбаев Б.С., Цой А.П., Казиев З.Б., Ахметов С.С. Жакайбеков Б.М., Акимов Мж.М, Акимов Мк.М., Бегалин К.М., Щегебаев Е.А., Омаров М.С.,  Танбаев Ж., Дубровин П.В., Кадырбаев Е.А, Степанова О.А., Сарваниди,  Кабулов Б.Б., Карденов С.А., Бекбаев К.С., Ибрагимов Н.К., Какимов М.М., Токаев С.Д., Орынбеков Д.Р., Абдилова Г.Б., Мустафаева А.К., Бекбаева Р.С., Золотов А.Д., Кудеринова Н.А., Шумаев Р.Р., Демьяненко А.И., Оспанов Б., Шаменов М.Е.)
 • және 10-нан астам магистрлық диссертация (Айткалиева Г.К., Зекенов Т., Жаппаров П., Кыдырбаев Е.Н., Мухтарханов М.О., Есимбеков Ж.С., Тохтаров Ж.Х., Есмагамбетов А.А., Темиртасов Д.К., Джилкишева А.Г., Мурсалыкова М.Т., Мұратжанқызы Н., Мейрамхан Р., садвакасов Б.)
 • Қазақстан Республикасының құрметті білім қызметкерлері:
  –   Смирнов М.Б.
  –   Еренгалиев А.Е.
  –   Какимов А.К.
  –   Касенов А.Л.
  –   Акимов М.М

Қазақстан Республикасының Жоғарғы оқу орындарының үздік оқытушылары
•   2009 ж. – Какимов А.К.
•   2010 ж. – Кабулов Б.Б.
•   2011 ж. – Қасенов А.Л.
•   2011 ж. – Какимов М.М.

Интернационалист – жауынгерлер:

 • 1979 ж. – Акимов М.М., Ауғанстан аумағында алғашқы соғыс қимылдарына қатысушы.
  1989 ж. – Тусипов Н.О., Ауғанстан аумағынан совет әскерін шығаруда соғыс қимылдарына қатысушы.

Талантты жастарға арналған ғылыми степендия иегерлері;

 • 2010-2012 Какимов М.М, Орынбеков Д.Р
  2012-2013 Мустафаева А.К., Тохтаров Ж.Х.
  2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 Тохтаров Ж.Х

2014 жылы мамандардың соңғы және бакалавр мамандарының алғашқы түлектері бітірді. Кафедрадан 47 жылда 4000 астам маман дайындалып әр түрлi өнеркәсiп салаларында жұмыс атқаруда.

 

2020-2021 оқу жылында студенттер контингенті 219 адам болды.

Университетті бітіргеннен кейін 5В071200 – «Машина жасау», 5В072400 – «Технологиялық машиналар және жабдықтар»  мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

Оқу-әдістемелік құжаттама (SES, ақымақ және Rupa 5В071200 «Машина жасау» мамандығы бойынша) болуы, мамандықтар 5В071200 «Машина жасау», 6М071200 «Машина жасау технологиясы» тән және жұмыс оқу жоспарлары – 100%. 5В071200 «Машина жасау» мамандығы бойынша оқу жұмыс жоспарлары қолданыстағы стандарттарға сәйкес типтік оқу жоспарлары негізінде жасалады. 5В071200 «Машина жасау» мамандығының түлегі студент үшін дамыған біліктілік талаптары.

2020-2021 жылдары: 6М071200 – “Машина жасау” мамандығы бойынша -11 магистрант, 6М072400 – “Технологиялық машиналар және жабдықтар” мамандығы бойынша -8 магистрант оқиды,

2020 жылы ТЖжМ кафедрасында PhD докторантураға 6D072400 – “Технологиялық машиналар және жабдықтар” мамандығы бойынша 3 адам оқуға түсті.

2019 жылы Жумадилова Г.А. 6D072400 – “Технологиялық машиналар және жабдықтар”мамандығы бойынша диссертация қорғады.

Оқытушылар Мұратбаев Ә. М., Мұратжанқызы Н., Түсіпов Н.О., Джилкишива А. Ғ.., Шаяхметова М. Қ. докторантурада оқиды.

Жоғары білім және жоғары білімнен кейінгі кәсіптік білім беру арқылы жеке тұлғаның интеллектуалды даму күшін жүзеге асыру, сонымен қоса, өндірістің тамақ және өңдеу  салалары үшін бәскекеге қабілетті мамандар даярлау.

Кәсіби және техникалық білім беру рөлі прогресс жолы бойынша қоғамның жылжу шамасы бойынша өседі. Бастапқы ретінде арнайы кәсіби құзыретке ие мамандарды дайындау алға қойылады.

Кафедраны мақсаты тағам саласы бойынша биотехнология, стандартизация және сертификация  облысында жоғары білікті және бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау болып табылады.

 1. Студенттердің білім сапасын 20%жоғарлату
 2. ПОҚ-мен студеттердің ҒЗИ-ға қатысуын 40% жоғарлату
 3. ПОҚ-ның басылым қызметін жандандыру
 4. Халықаралық аккредитация және қадағалау аудиті кезіндегі сәйкессіздіктерді жою