Кафедры меңгерушісі: Сабитова Альфира Нұржанқызы
БАЙЛАНЫСТАР

Телефон: +7 (7222) 35-05-90; 36-02-15
Мекен жайы: Қазақстан Республикасы 071400, Cемей қаласы, Қазақстан футболына 100 жыл к., 4
E-mail: chremistvko@mail.ru

Кафедра 2019 жылы “Химия және химиялық технологиялар” кафедрасы мен “Экология және қоршаған ортаны қорғау” кафедрасының бірігуі есебінен құрылған.

«Химия және химиялық технологиялар» кафедрасының  көп жылдық тарихы бар. Бұл тарих 3 институттың химиялық кафедраларының жетістіктері мен тәжірибесінен тұрады. 1996 жылы университет құрылғанда «Жалпы химия» кафедрасы технологиялық және зоотехникалық-малдәрігерлік институттардың барлық химиялық кафедраларын қосып алды. 1998 жылы «Химия» кафедрасы (38 оқытушы) түзілді, оның құрамына  «Жалпы химия» кафедрасы және «Арнайы химиялық пәндер» кафедрасы (бұрынғыпедагогикалықинституттың химия кафедрасы) кірді.

2004 жылы университет құрамынан педагогикалық институтының бөлініп шығуына байланысты  кафедра «Химия жәнесараптау» кафедрасы деп атала бастады. 2008 жылы кафедра қайта «Химия» кафедрасы болып аталды. 2016 жылдан бастап «Химия және химиялық технологиялар» болып аталды.

1996-2013 жылдары кафедра меңгерушісіх.ғ.д., профессор ЯшкароваМарзияГабитхановнаболды. 2013-2019 жылдары кафедра меңгерушісі х.ғ. к., доцент Мұсабаева БинұрХабасовна болды. 2019 жылдың желтоқсан айынан бастап кафедра меңгерушісі PhD Сабитова Альфира Нұржанқызы.

Институттардың химиялық кафедраларының жұмысына келесі оқытушылар мол  үлестерін қосты: Ермеков М.А., Пауль И.И., Қайырханов К.К., Ахметжанова С.Г., Бочкарева И.В., Бояубаева Е.Р., Алжанова М.К., Дакиева М.Р., Морозов А.З., Коровина Э.К., Семибаламут П.С., Падерина Ф.П., Гавриленко., А.Г.Бояринова Л.Г., Павлова Л.Г., Потылицина З.В., Балтабаев Е.Б., Ибраимова Т.Н., Искакбаева Т.У., Иванова В.А., Корсунская Е.Е., Телегина Н.А., Микрюкова Н.П., Садыкова М.М.,Барановский Б.П., Топшиноев А.П., Воробьева В.И.,Панин М.С., Панина Р.И., Яшкарова М.Г., Носырева В.Ф., Үтепбаева А.С., Кенжебаева Қ.К.

Университет құрылғанкүнненбастапкафедрада 2докторлық диссертация (Панин М.С., Яшкарова М.Ғ.), 14 кандидаттық диссертация қорғалды.

“ЖОО үздік оқытушысы” атағын профессор Яшкарова М.Г., доценттер Мұсабаева Б.Х., Кабдулкаримова К.К., Касымова Ж.С. иеленді. Доцент Қасымова Ж.С. және PhD Кливенко А.Н. талантты жас ғалымдарға арналған ғылыми стипендия иегерлері болып табылады.

Экология және қоршаған ортаны қорғау” кафедрасы 2003 жылы құрылды. Әр жылдары кафедра меңгерушілері болып қызмет атқарған ғалымдар: Қазақстанның жоғары мектебінің еңбек сіңірген қызметкері, “Әлемнің көрнекті ғалымы 2007” атағының лауреаты б.ғ.д., профессор Панин Михаил Семенович, т.ғ.к., доцент Сәрсембенова Орынжамал Жүнісбековна, а/ш ғ. д., доцент Жанадилов Амангелді Юртаевич, м. ғ. д., профессор Апсаликов Қазбек Негматович, в.ғ.к. Хусайынова Найля Толтаевна, б.ғ.д. Сатаева Алия Рифкатовна, в.ғ.к. Кабышева Жанар Кобегеновна, х.ғ.к., доцент Артамонова Елена Николаевна, в.ғ.к. Нұржұманова Жанат Мекешовна.

Кафедраның дамуына Панин М.С., Сатаева А.Р., Жанадилов А.Ю., Сарсембенова О.Ж., Григорьева И.Я., Скрипникова Л.В., Хусайынова Н.Т., Артамонова Е.Н., Евлампиева Е.Н., Поливкина Е.Н., Жумабеков С.Ж., Бейсебаев Ш.Т. үлкен үлестерін қосты.

Профессорлар Панин М.С. және Сатаева А.Р. “ЖОО үздік оқытушысы”атағының иегерлері. Профессор М.С. Панин 2000 жылы “Қазақстанның табиғи және техногендік ландшафтарын биогеохимиялық бағалау”ғылыми проблемасын табысты іске асырғаны үшін ғылым мен техниканың дамуына зор үлес қосқан ғалымдар мен мамандарға арналған мемлекеттік ғылыми стипендияға ие болды. Биология ғылымдарының докторы М.С. Панин ірі ғылыми экологиялық-биогеохимиялық ғылыми мектеп құрды. Оның жетекшілігімен “Экология”, “Биогеохимия”мамандықтары бойынша 5 докторлық, 32 кандидаттық және 58 магистрлік диссертация дайындалды және қорғалды.

Б.ғ.к. Евлампиева Е.П. — 2010-2012 жылдарға арналған Талантты жас ғалымдарға арналған мемлекеттік ғылыми стипендия иегері.

Қоғам мен мемлекеттің білікті және бәсекеге қабілетті мамандарға қажеттілігін қанағаттандыру үшін құзыреттілікті дамыту тетігі арқылы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі сапалы білім беру

«Химия жәнехимиялық технологиялар» кафедрасы 2007 жылдан бастап инженерлік-технологиялық факультет құрамына кіреді. Кафедра 3 химиялық мамандықтың білім бағдарламалары бойынша: 5В060600 – «Химия», 5В072000 – «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы», 5В072100 – «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастырып, іске асырады. Сонымен қоса басқа факультеттердің мамандықтарының білім бағдарламасын іске асыруға химиялық пәндерді оқыту арқылы қатысады: инженерлік-технологиялық, аграрлық, ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар. «Фармацевтикалық компания Ромат» ЖШС Медициналық препараттар зауытында кафедра филиалы жұмыс істейді.

Бакалаврлар мен магистрлер дайындаудың екі деңгейлі жүйесі жұмыс істеді. 6М060600- «Химия» мамандығы бойынша магистратура бар.

Кафедра қызметінің бағыттары:

-кредиттік технология бойынша және ЖБМББС және оқу жоспарларына сәйкес оқу үдерісін ұйымдастыру;

-оқу үдерісіне жаңа білім беру технологияларын енгізу;

-келісімшарттар бекіту арқылы өңірдің кәсіпорындарында  өндірістік және оқу практикаларын өтуді ұйымдастыру;

-магистратурада оқу үдерісін ұйымдастыру;

-мамандықтарды оқу-әдістемелік қамтамасыздандыру;

-кафедра пәндерін оқу-әдістемелік қамтамасыздандыру;

-ГЗЖ жоспарларына сәйкес ғылыми зерттеулерді жүргізу;

-әр түрлі сайыстар мен жобаларға қатысу;

-студенттерді кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысына тарту, СҒҚ кружоктар жұмысының тиімділігін арттыру;

– магистратура, докторантура, тағылымнамалар арқылы ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындау және біліктілігін арттыру;

-мектептер мен колледждерде кәсіби бағдарлау жұмысын өткізу;

-қала мен ауыл мектептерінің мұғалімдерімен бірлесіп ғылыми-әдістемелік жұмыстыр жүргізу;

– өз отанына, халқына сүйіспеншілікке баулуға, жалпы адамдық және рухани-адамгершілік құндылықтарды бағалауға бағытталған студенттермен тәрбие жұмысын жүргізу

-кафедраның материалдық-техникалық базасын жақмарту және дамыту.

 1. Бакалариаттың 3 білім бағдарламасын, магистратураның 1 білім бағдарламасын мамандандырылған аккредитациядан өткізу.
 2. Мамандықтар бойынша түлектердің жұмысқа орналасуы – 85% кем емес.
 3. 2 ғылыми монография басып шығару.
 4. Мемлекеттік тілде 2 оқу құралын басып шығару.
 5. Импакт-факторы нөлден жоғары рецензияланатын журналдарда 2 ғылыми мақала жариялау.

Барлық мамандықтар үшін оқытудың кредиттік технологиясы ендірілген.

Мамандықтар бойынша келесі білім беру траекториялары ұсынылады:

5В060600-Химия – аналитикалық химия, химиялық сараптау;

5В072000- Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы – электрохимия өндірісініңтехнологиясы, силикатты және тұтқыр материалдар технологиясы;

5В072100- Органикалық заттардың химиялық технологиясы – мұнай химиясы өндірісінің технологиясы, химико-фармацевтикалық препараттар технологиясы, полимерлер мен пластмассалар өндірісі технологиясы

6М060600 –Химия – ЖМҚ физикасы және химиясы; радиохимия

 

Жалпы химиялық дайындықты технологиялық, инженерлік, биологиялық, ауыл-шаруашылықтық мамандықтар студенттері өтеді.

 

Оқу үдерісі кезінде қолданылатын кафедраның ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері басылып шығарылған монографиялар, оқулықтар, оқу құралдары, әдістемелік нұсқаулар көлемімен анықталатын ғылыми-әдістемелік жұмыстардан байқалады.

 

Соңғы жылдары кафедрада келесі оқу құралдары баспадан шығарылды:

 • Мұсабаева Б.Х., Қалиясқарова Б.А. Табиғи нысандар анализі. Оқуқұралы.РОӘКгрифіменбаспағаұсынылған. //Семей, Интеллект баспасы.-2015.-101б.
 • Мұсабаева Б.Х. Аналитикалық химия әдістері. Оқуқұралы.РОӘКгрифіменбаспағаұсынылған. // Семей, Интеллект баспасы.-2015.-161б.
 • Мұсабаева Б.Х., Оразжанова Л.К. Полимерлер ерітінділерінің физика-химиялық қасиеттері. Оқу құралы. // Семей, Интеллект баспасы.-2015.-100б.
 • Касымова Ж.С. Введение в специальность для студентов специальности «5В072000-Химическая технология неорганических веществ». Учебное пособие. Рекомендовано к печати под грифом РУМС МОН РК, 2014.–245 с.
 • Лебаева Ж.Т., Касымова Ж.С. Химическая технология глинозема и силикатных материалов. Учебное пособие. // Семей, Интеллект, -2015.- 120 с.
 • Кабдулкаримова К.К., Касымова Ж.С. Оқупрактикасы. Оқуқұралы. РОӘК грифіменбаспағаұсынылған // Семей, Шәріматындағы МУ баспасы.- 178 б.
 • Лебаева Ж.Т., Касымова Ж.Т., Қасенова Н.Б. Глинозем және силикат материалдарыныңхимиялықтехнологиясы. Оқуқұралы. // Семей, Интеллект. -2015. -80 б.
 • Кабдулкаримова К.К., Омарова Н.М. Жалпы және бейорганикалық химия курстарынан есептер мен жаттығулар. Оқу құралы. РОӘК грифімен баспаға ұсынылған // Фолиант баспасы.-2015.-344б.
 • Кабдулкаримова К.К., Омарова Н.М. Органикалық химиядан практикум. Оқу құралы. РОӘК грифімен баспаға ұсынылған // Фолиант баспасы.-2015.-198б.
 • Бектуров Е.А., Кудайбергенов С.Е. Краткий курс физико-химии полимеров. Учебное пособие. // Семей,  – 191с
 • Мұсабаева Б.Х. Химиялықсандық анализ. Оқуқұралы. РОӘК грифіменбаспағаұсынылған // Шәкәріматындағы МУ баспасы. 2016. -111 б.
 • Касымова Ж.С. Мамандыққакіріспе. Оқуқұралы. РОӘК грифіменбаспағаұсынылған // Ақнұрбаспасы. 2016. -265 б.
 • Оразжанова Л.К. Основы фармацевтической технологии. Учебное пособие. Рекомендовано к печати под грифом РУМС. // Изд. ГУ им. Шакарима. 2016. -130 с.
 • Кабдулкаримова К.К., Касенова Н.Б., Серікханова Н.Н. Бейорганикалықхимияданзертханалықжұмыстар. Оқуқұралы.// «Семей көркем» баспасы. 2017. -162 б.
 • КабдулкаримоваК.К., Aubakirov E.A., Orazbaeva G.D. Electrochemical production technology. PlasmaChemistry. Учебное пособие. Рекомендовано к печати под грифом РУМС // Almaty. Qazaquniversity. – 318 p.
 • Баяхметова Б.Б. Физикалықхимияныңнегізгітараулары. Оқуқұралы. РОӘКгрифіменбаспағаұсынылған // Семей: Интеллект.-2017. – 115 б.
 • Динжуманова Р.Т., Абекова Р.С., Касенова Н.Б. Гетероциклдықосылыстархимиясы. Оқуқұралы // Семей: Интеллект», 2017. – 116 б
 • Динжуманова Р.Т., Абекова Р.С. Көпядролыконденсирленгенжәнеконденсирленбегенқосылыстар. Оқуқұралы. РОӘКгрифіменбаспағаұсынылған // Семей: Интеллект», 2017. – 108 б

Кабдулкаримова К.К., Омарова Н.М. Аналитикалықхимиядан практикум. Оқуқұралы. РОӘКгрифіменбаспағаұсынылған // Фолиант баспасы. 2017. -232 б.

«Химиялық технология және экология» кафедрасында ҒЗЖ келесі бағыттар бойынша жүргізіледі:

 

-«Нанобөлшектерді «жасыл химия» әдістерімен синтездеу».

-«Семей өңірінің жіпше тәрізді балдырларын пайдаланып, ауыл шаруашылығы малдары үшін биологиялық белсенді қоспалар дайындау бойынша ғылыми ұсыныстар мен практикалық іс-шаралар әзірлеу».

-«ШҚО қоршаған орта объектілерінің химиялық-экологиялық мониторингісі»

-«Әр түрлі экологиялық факторлардың тірі ағзаларға әсері».

 

Кафедрада  ҚРБжҒМқаржыландыратын  жобаларорындалады:

 

 1. «Өмірлік маңызды микроэлементтердің тұрақтандырылған нанобөлшектері – тасымалдағыштар негізінде жаңа туберкулезге қарсы препараттар әзірлеу» (2012-2014 жж).
 2. «Дәрілік-төзімді туберкулезді емдеу үшін туберкулезге қарсы жаңа препараттар әзірлеу» (2015-2017 жж).
 3. «Жердің шөлейттенуін болдырмау үшін интерполимерлі комплекстерді қолдану технологиясын әзірлеу» (2018-2020 жж).

Химия кафедрасында ғылыми зерттеулерді халықаралық қатынастар аясында жүргізу дәстүрге айналды. Профессор Құдайбергенов С.Е. Италия (A. Ciferri), Германия (J. Koetz), Ұлыбритания (С. Михайловский), Корея, Ресей, және т.б. елдердің ғалымдарымен бірлесіп, зерттеулер жүргізуде. Халықаралық конференцияға қатысу және дәрістер оқу үшін университетте: профессор В. Хуторянский (Ұлыбритания, Рединг университеті), профессор И. Галаев, (Нидерланды, DSM компаниясы), профессор Михайловский (Ұлыбритания, Брайтон университеті), профессор Р.Летфуллин(АҚШ, Роуз Хулман технологиялық институты) болды.

 

Кафедра келесідей шетелдік әріптестермен байланыс орнатты:

 • KyongpookNationalUniversity, Korea;
 • Lund-University,Sweden;
 • TU Chemnitz, Germany;
 • UniversityofPotsdam, Germany;
 • М.В. Ломоносоватындағы ММУ, Ресей;
 • Т. Шевченко атындағы Киевуниверситеті, Украина
 • Rose-Hulman Institute of Technology (USA)
 • Новосибирский государственный университет, Ресей
 • UniversityofReading, UK
 • Massachusetts Instituteof Technology, USA
 • К. Лейбниц атындағы полимерлерді зерттеу институты, Дрезден, Германия

Профессор-оқытушылар құрамы

 

Тегі, аты, жөні Лауазымы, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы
1 СабитоваАльфираНұржанқызы Кафедра меңгерушісі, PhD
2 МұсабаеваБинурХабасовна Профессор м.а., х.ғ.к., доцент
3 ҚасымоваЖанарСайлаубековна Профессор м.а., б.ғ.к., доцент
4 ЖанадиловАмангелдіЮртаевич Профессор м.а., а/ш.ғ.д., доцент
5 Григорьева Ирина Яковлевна Профессор м.а., т.ғ.к., доцент
6 Скрипникова Любовь Викторовна Профессор м.а., т.ғ.к., доцент
7 Артамонова Елена Николаевна Профессор м.а., х.ғ.к., доцент
8 Кабдулкаримова Кульбану Кабдулкаримовна Доцент, х.ғ.к., доцент
9 Абекова Рысжан Сармурзановна Доцент м.а., пед.ғ.к.
10 Оразжанова Ляззат Каметаевна Қауымдаст. профессор м.а., х.ғ.к.
11 Кливенко Алексей Николаевич Қауымдаст. профессор м.а., PhD
12 Хусайынова Найля Толтаевна Қауымдаст. профессор м.а., в.ғ.к.
13 ЖумабековСансызбайЖумабекович Доцент м.а., в.ғ.к.
14 КабышеваЖанарКобегеновна Қауымдаст. профессор м.а., в.ғ.к.
15 Евлампиева Елена Петровна Доцент м.а., б.ғ.к.
16 Нургалиев НуржанНурлыбекович Аға оқытушы, PhD
17 ЛебаеваЖемисТемиргалиевна Аға оқытушы
18 Гайсина БалжанСайлауовна Аға оқытушы, химия магистрі
19 Бакирова Лайла Сапарбаевна Аға оқытушы, техника ғылымдары магистрі
20 Жуманова Гульнара Токеновна Аға оқытушы, техника ғылымдары магистрі
21 БейсебаевШарипТолежанович Аға оқытушы
22 Мурзалимова Асель Кабдыгалиевна Аға оқытушы, экология магистрі
23 Имамова Бакыт Жетписбековна

 

Аға оқытушы, гидрометеорология магистрі
24 Бликс Айгерім Амантайқызы Аға оқытушы, техника ғылымдары магистрі