Кафедры меңгерушісі: Куребаева Гульжаухар Ахметовна

Бакалавриат бойынша білім беру бағдарламалары

 

Білім беру бағдарламасы Бейіндік пәндер Қызмет саласы
6В01705 Шетел тілі: екі шетел тілі

 

Шетел тілі Дүниежүзі тарихы Мектептер, колледждер, жоғары оқу орындары, қосымша білім беру мекемелері, біліктілікті арттыру институттары, ғылыми–зерттеу мекемелері, мұрағаттар, мұражайлар, БАҚ, мемлекеттік мекемелері, әкімдіктер.
6В02302 Аударма ісі Шетел тілі Дүниежүзі тарихы Аударма жөніндегі бюро, мәдениет мекемелері, халықаралық ұйымдар, түрлі аналитикалық-ақпараттық  қызметтері, елшіліктер мен өкілділіктер, министрліктер. Туризм жөніндегі агенттіктер, баспалар, ғылыми–зерттеу институттары, журналдар мен газеттердің редакциялары, баспасөз орталықтары, әдеби одақтар, кітапханалар.
6В01703 Орыс тілі мен әдебиеті Орыс тілі Орыс әдебиеті Білім беру орталықтары, репетиторлық мектептер, аударма орталықтары, корректор, баспахана редакторы; БАҚ қызметкері.

 

Магистратура бойынша білім беру бағдарламалары

7М01702 Шетел тілі: екі шетел тілі
7М01704 Шетел тілі: екі шетел тілі (бейінді)
7М01705 Орыс тілі және әдебиет
7М01706 Орыс тілі және әдебиет (бейінді)

 

Шетел және орыс филологиясы оқу кафедрасының профессор-оқытушы құрамы

Оқытушы Лауазымы, ғылыми дәрежесі,

жетістіктері

Оқылатын пәндер байланыс телефоны,

e-mail

1 Куребаева Гульжаухар Ахметовна Филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор м.а 1.Теоретикалық грамматика.

2.Лексикология.

3.Шет тілді білім беру әдістемесі.

4.Магистранттарға арналған кәсіби шетел тілі.

5.Когнитивті лингвистика.

6.Мәдениетаралық коммуникацияны модельдеу.

7.Шет тілдерін меңгерудің психолингвистикалық  негіздері.

8775 753 36 08

8776 213 78 93

gkurebaeva@yandex.ru

2 Артықбаева Жұлдыз Әділбекқызы Оқытушы

Педагогикалық ғылымдар магистрі

1.Шетел тілі, 2.Практикалық грамматика,  3.Мәдениетаралық коммуникациялық базалық шет тілі, 4.Ағылшын тілінің озық грамматикасы,

5.Ағылшын тілінің практикалық фонетикасы

+77711780094

artykbayeva.zh@mail.ru

3 Оспанова Айжан Кантореевна Аға  оқытушы филология ғылымдарының

магистрі

1.Мәдениетаралық коммуникациялық базалық шет тілі,

2.Арнайы мақсаттарға арналған тіл,

3.Арнайы кәсіби шет тілі, 4.Практикалық грамматика,

5.Сөйлеу коммуникациясы

8 775 458 56 08

aikhos369@

gmail.com

4 Маликова Райгуль Салихаровна Аға  оқытушы 1.Лексикология,

2.Арнайы кәсіби шет тілі  С1 деңгейі

3.Базалық шет тілі, В1, В2

4.Халықаралық емтихандарға дайындық курсы,

5.Практикалық фонетика,

6.Оқудан тыс жұмысты ұйымдастыру әдістемесі.

87478522702

Email: Raigul_Malikova_74@list.ru

5 Сергазинова Әсел Бектасқызы Оқытушы, магистр 1.Іскерлік шет тілі, 2.Көркем аударма практикасы. 3.Экономикалық және саяси мәтіндерді аудару. 4.Жазбаша аударма практикасы.

5.Шетел тілі.

87076562909,

asel.b@mail.ru

6 Конкаева Роза Кабденовна Аға  оқытушы 1.Шетел тілі (екінші)   2.Романо – герман тілдерінің негіздері.

3.Тіл біліміне кіріспе.

4.Орта білім берудің жаңартылған мазмұнын оқыту әдістері.

87479034378, rosa_konkaeva@list.ru
7 Демежанов

Тулеубек

Мухамедиевич

 

Филология ғылымдарының кандидаты 1.Мифология және фольклор.

2.Әдебиет практикумы 3.Орыс сөздігі. 4.Әдебиеттануға кіріспе.

5.Әдебиетті оқыту әдістемесі.

6.Х1Х ғ. (1-ші жартысындағы)орыс әдебиеті.

7.Х1Х ғ. (2-ші жартысындағы) орыс әдебиеті

8.20 ғ. (1-ші жартысындағы) орыс әдебиеті

9.20 в. (2-ші жартысындағы) орыс әдебиеті

10.Әдебиет теориясы әдебиет теориясының негіздері.

87477541391

(ватсап)

87088902979

toleubek@yandex.ru

8 Кенжина Шугыла Макановна Оқытушы,

Филология ғылымдарының магистрі

1.Шетел тілі 2.Практикалық грамматика. 3.Мәдениетаралық коммуникациялық базалық шет тілі, 4.Ағылшын тілінің озық грамматикасы,  5.Практикалық грамматика,

6.Ағылшын тілінің практикалық фонетикасы

7.Үйде оқу

+77054175636

+77021975487

kenzhin.s@mail.ru

9 Джартыбаева Асем Шаяхметовна Аға оқытушы,

Гуманитарлық ғылымдарының

магистрі

1. Үйде оқу

2.Пән бойынша оқудан тыс жұмысты ұйымдастыру әдістемесі. 3 Мәдениетаралық коммуникациялық базалық шет тілі,. ( В 2деңгейі II )

4. Арнайы бағытталған кәсіби шетел тілі. 5. Шет тілді білім беру әдістемесі.

87058312311

assema_dz@mail.ru

10 Дюсекенева И.М. PhD,

Қауымдастырылған профессор  м.а (доцент)

1.Тіл тарихы

2.Аударма теориясы .

3.Теоретикалық фонетика.

4.Шетел тілін кәсіби және бейіндік оқытудың өзекті мәселелері.

87477312327

indiradyusekeneva@mail.ru

11 Койлыбаева  Алия Нусюповна Аға оқытушы,

Гуманитарлық ғылымдарының

магистрі

1.Стилистика

2. Оқытылатын тіл елінің  әдебиеті және аударма мәселелері. 2. Базалық шетел тілі.

3.Теориялық және қолданбалы лингвистика.

4. Кәсіби бағытталған шетел тілі.

5. Халықаралық емтихандарға дайындық курсы, 6. Академиялық мақсаттар үшін ағылшын тілі.

7. Шет тілі мен қазақ орыс тілдерінің  фукционалдық стилистикасы.

+77751750847

zhalgas_03@mail.ru

12 Омаров Мурат Кайырбекович Аға оқытушы 1.Шетел тілі (екінші) 2.А1,А2 деңгейі)

3.Шетел тілі (екінші) В1 В2 деңгейі

omarov2410@mail.ru

87475983624

13 Абдыханова Бактыгуль Айдапкелевна PhD,

Қауымдастырылған профессор м.а.

1.Тіл біліміне кіріспе

2.Типологиялық зерттеулер

3.Шетел тілі (екінші) А1,А2 деңгейі

4.Шетел тілі (екінші) В1 деңгейі

5.Шетел тілі (екінші) В2 деңгейі

6.Шетел тілі (екінші) В2 (II) деңгейі

7.Роман-герман тілдерінің негізі

8-778-315-76-71;

AbdychanovaB@mail.ru

14 Калимова Жибек Усембаевна Филология ғылымдарының кандидаты,

доцент

1.      Ағылшын тілінің лексикологиясы

2.      Контрастивті лингвистика

3.      Лингво-стилистикалық көркем мәтінді талдау

4.      Кәсіби шетел тілі.

 

 

87222423781(дом)

87015825456(моб.)

zhibek_15_10@mail.ru

 

 

 

 

 

15 Муханова Нургуль Жумабековна Оқытушы,

Гуманитарлық ғылымдарының

магистрі

1. Базалық шетел тілі. B2

2. Шетел тілі

3. Сөйлеу коммуникациясы

4. Informative translation

5. Translation of audio video materials

6. Translation of scientific and technical texts

7. Practice of oral and written speech

87752323291

veritas_777@mail.ru

16 Дженбаева Куралай Берикбаевна Аға оқытушы,

Гуманитарлық ғылымдарының

магистрі

1.Тілтану.

2.Арнайы кәсіби шетел тілі.

3.Классикалық және қазіргі әдебиет .

4.Халықаралық емтихандарға дайындық курсы,

5.Арнайы бағытталған кәсіби шетел тілі.

87754033697

kurka.zhb.kz@mail.ru

17 Зыкова Ирина Владамировна Филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор м.а 1.Лексика және фразеология

2.  Жалпы тіл білімі.

3. Жай сөйлемнің синтаксисі

4. Күрделі сөйлемнің синтаксисі.

5. Сөйлеу мәдеиетінің негіздері.

6. Сөзжасам және морфология .

7. Орыс әдеби тілінің тарихы

8. Орыс тілі мен әдебиетін оқытудағы электронды білім беру ресурстары.

8-705-648-29-00

gamajun23@mail.ru