Экономика ғылымдарының кандидаты  дәрежесін алуымен құттықтаймыз!

Пресс-служба     17 Jan,2019        

Экономика және құқық факультетінің

«ҚАРЖЫ» кафедрасының аға оқытушысы

 ИБРАЕВА АЛИЯ ҚАБЫШҚЫЗЫ

экономика ғылымдарының кандидаты  дәрежесін алуымен

Қ Ұ Т Т Ы Қ Т А Й М Ы З  ! ! !