Шетел тарапынан SKACC халықаралықфакультетіне қызығушылық өсуде

Пресс-служба     07 Dec,2017        

АлжирданкелгенМухамедХетибаттыстудентSKACCжобасыұсынатынмүмкіншіліктердібіліпАлжирданСемейгедейіналыссапаржасады.Мысыреліненекістудентқызығушылықбілдірді.