Банк реквизиттері

Толық атауы
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
«Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Мекен жайы РК , 071412, ВКО, г.Семей, ул.Глинки 20 «А»
БСН 130840007973
КБЕ 16
КОД ОКПО ОКПО 30958953
 АҚ «Народный Банк Казахстана»
ИИК KZ 126010261000182423
БИК HSBKKZKX