Бөлім басшысы: Тулеугалиева Сауле Сериковна
БАЙЛАНЫСТАР

Телефон: +7 (7222) 33-47-95
Мекен жайы: Қазақстан Республикасы 071400, Cемей қаласы, Глинка көшесі, 20а
Кабинет: 301
E-mail: sgu_dep@mail.ru

Оқу үрдісін жоспарлау және қолдау бөлімі Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің құрылымдық бөлімі ретінде келесі оқу- әдістемелік жұмыс бағыттары бойынша қызмет істейді:

 • оқу үрдісі;
 • әдістемелік жұмыс;
 • ПОҚ құрамының кәсіби біліктілігін көтеру;
 • көптілді білім беру;
 • кәсіби іс-тәжірибе;
 • білім алушылармен жұмыс.

Оқу үрдісін жоспарлау және қолдау бөлімі университет ректоры және оқу- әдістемелік істер жөніндегі проректормен тікелей жұмыс атқарады.

Мемлекет экономикасына қажетті бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауды  мелекеттік білім беру стандарттарына сәйкес оқу үрдісін жоспарлау, басқару және қадағалау негізінде қамтамасыз ету.

Негізгі міндеттері университеттің бакалавриат мамандықтары бойынша (64 бакалавриат мамандықтары, 2 жоғары арнайы мамандықтар) жоспарлау, аналитикалық және ақпараттық қамтамасыз ету болып табылады.

 • ҚР БжҒМ бұйрықтарын, инструктивті және әдістемелік хаттарын, ректордың бұйрықтарын, оқу-әдістемелік істер жөніндегі проректордың, ОҮЖжҚБ жетекшісінің бұйрықтарын уақытылы орындау;
 • мамандықтарды лицензияландыруға материалдар дайындау;
 • оқу жұмыс жоспарын әзірлеу;
 • оқу үрдісінің кестесін, академиялық күнтізбе және оқу кестесін дайындау;
 • кафедралардың жылдық оқу жүктемесін есептеу және сағат қорын анықтау;
 • МАК жұмысын ұйымдастыру;
 • Оқу үрдісі бойынша әдістемелік көмек көрсету;
 • ПОҚ құрамының кәсіби біліктілігін көтеру;
 • іс- тәжірибе алаңдары бойынша студенттерді бөлу;
 • білім алушылар мен бітірушілер туралы статистикалық есептерді ҚР БжҒМ, статистика бөліміне, бухгалтерияға беру;
 • жоғары білім туралы академиялық анықтамалар, диплом көшірмелерін әзірлеу және беру;
 • контингент бойынша мониторинг;
 • шетелдік білім алушылардың дипломдарын нострификацияға (тануға) беруде көмек көрсету.
 1. Күндізгі оқу бөліміндегі жалпы студенттер санынан ҚР университеттерінде кем дегенде бір академиялық семестр ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша білім алатын студенттердің пайызын ұлғайту- 2,6%.
 2. Білім алудың барлық кезеңінде кем дегенде бір академиялық семестр академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша шет елде білім алушылардың пайызын ұлғайту.
 3. Бакалавриаттың 5 мамандықтарындағы көптілді білім беру бағдарламаларын дамыту.
 4. Оқу үрдісін жоспарлау және қолдау бөлімінің негізінде әдістемелік кабинеттің жұмысын ұйымдастыру-1.
 5. ПОҚ-тың біліктілігін көтеру (мемлекет ЖОО-да, кәсіпорындарда, шет елде курстар, тағылымдамалар), жалпы санынан-20 %
 6. Қазақстанның басқа өлкелерінде базалық алаңдардың санын 5 %-а дейін ұлғайту.
 7. Факультеттердің ПОҚ құрамының қатысуымен әдістемелік жұмысты жақсарту мақсатында семинарлар өткізу- 7.
 8. Кәсіби іс-тәжірибе бойынша тұрақты қызмет атқаратын жетекшілер Кеңесін ұйымдастыру.
 9. «Педагогикалық іс-тәжірибе: қалып, мәселелер және шешу жолдары» атты Семей қаласының білім беру бөлімімен бірлесе отырып, педагогикалық конференция өткізу-1.
 10. «Кәсіби іс-тәжірибе білім алушылардың кәсіби құзыреттілігін дамытудың негізі» атты кәсіпорындар жетекшілерінің қатысуымен кәсіби іс-тәжірибе бойынша қорытынды конференция өткізу-1
 11. Заманауи құрылғылармен жабдықталған жаңа оқу лабораториялар саны-2.