Мәтінді пайдалауды анықтаудың лицензиялық жүйелері бар болуы туалы ақпарат

1997 жылы құрылған Калифорниядағы Turnitin плагиат иемдену жүйесі Advance медиа компаниясына тиесілі.

Turnitin иемденуі бойынша бағдарламалар нарығында әлемдік көшбасшылардың бірі болып табылады. Жүйені АҚШ, Канада, Еуроодақ мемлекеттері, сондай-ақ Қазақстанның оқу және баспа мекемелері белсенді пайдаланады.

Шәкәрім университеті 2021 жылдың сәуір айынан бастап Turnitin компаниясымен шарт жасасты. Қолданылу мерзімі 2022 жылғы сәуірге дейін.

Turnitin базасы интернетке еркін қолжетімділікті, жабық ғылыми журналдарды, түрлі елдер мен қалалардың ұлттық кітапханаларын, түрлі университеттердегі ғылыми жұмыстардың базаларын және т. б. қоса алғанда, 45 миллиардтан астам дереккөздерден тұрады.

https://www.turnitin.com/ru

TURNITIN - договор, сертификат 7.04.21-7.04.22 (англ.)

Ғылым