Жемқорлықсыз университет

КОМПЛАЕНС-ҚЫЗМЕТІ

«Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті» КеАҚ-ның қызметкерлердің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету мақсатында, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының ережелері негізінде, Қазақстан Республикасының қолданыстағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының белгіленген нормаларын орындауына мониторингті жүзеге асыруды айқындау болып табылатын комплаенс-қызмет функциясын Басқарма Аппараты басшысы С.М.Турдин жүзеге асырады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің міндеттері:

1) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша сыртқы реттеушілік талаптар мен ең үздік халықаралық практиканың сақталуын қамтамасыз ету (Қызметкерлердің қызметтік мінез-құлқының жалпы қағидаттарын практикада қолдануға байланысты мәселелер бойынша кеңес түріндегі көмек көрсетеді);

2) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттарының сақталуын қамтамасыз ету (Қауіпсіздік тобына келіп түсетін арыздар мен өтініштерді, университеттің лауазымды тұлғалары мен басқа да қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық әрекетіне қатысуы туралы өзге де мәліметтерді қабылдайды және тексереді);

3) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау, бағалау және қайта бағалау (Университетте сыбайлас жемқорлықты тудыратын себептер мен жағдайларды талдайды);

4) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар жүйесін Заңға сәйкес тиімді іске асыру (Сыбайлас жемқорлық көріністеріне жол бермеу, құқықтық сауаттылықты арттыру мен студенттік ортада және университет, оның қызметкерлерінің қызметінде сыбайлас жемқорлық көріністеріне нөлдік төзімділікті арттыру бойынша шараларды әзірлейді, Университетте таза моральдық ахуал қалыптастыруға қатысады, оның бөлімшелерінде сапалы білім беру және білім беру процестерін қалыптастыруға ықпал етеді ).

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІНЕ ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ ЖӨНІНДЕГІ ӘДЕП УӘКІЛІ

Шәкәрім университетінің «Әлеуметтік мониторинг және болжау орталығының (ӘМжБО)»  жетекшісі, п.ғ.к. -Газизова Назигул Слямболовна.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне қарсы іс-қимыл жөніндегі әдеп уәкілі өз құзыреті шегінде мынадай функцияларды жүзеге асырады:

 • ПОҚ, қызметкерлер мен білім алушыларға сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының және Әдеп кодексінің талаптарын сақтау мәселелері бойынша консультативтік көмек көрсетеді;
 • ұжымда жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормаларға сәйкес келетін қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға жәрдемдеседі;
 • әдеп нормаларының сақталуына мониторинг жүргізеді;
 • Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл заңнамасын және Әдеп кодексін сақтау мәселелері бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізеді.

 

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне қарсы іс-қимыл жөніндегі әдеп уәкілі міндетті:

 • ережелерді сақтамауға қатысты мәселелерді қарау кезінде қатысуға;
 • Ереженің ережелерін сақтамау мәселелері бойынша қызметкерлердің, лауазымды тұлғалардың, сондай-ақ іскер серіктестер мен мүдделі тұлғалардың өтініштерін есепке алуды жүргізуге;
 • ережелерді сақтамау мәселелері бойынша дауларды қарауда тәуелсіздік пен ашық ойды сақтауға;
 • қағидалардың ережелерін бұзу фактісі бойынша жүгінген қызметкердің, лауазымды адамның анонимділігін қамтамасыз ету (анонимді болып қалғысы келген жағдайда).
 • етекшісітельия обучающимися

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне қарсы іс-қимыл және әдеп мәселелері бойынша оқытушыларды, қызметкерлерді қабылдау кестесі:

 • күн сайын дүйсенбі-жұма аралығында дейін сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін,
 • үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін.

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ ЖӘНЕ КӘСІПТІК ӘДЕПТІ САҚТАУ ЖӨНІНДЕГІ КОМИССИЯ


Семей қаласының Шәкәрім атындаы университеті КеАқ-да  сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және кәсіптік әдепті сақтау жөніндегі комиссия (бұдан әрі-Комиссия) қызмет етеді.

Комиссия-қызметкерлердің тәртіптік істерін қарауға, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы қамтамасыз етуге, университеттің ішкі тәртіп ережелері мен жарғысының бұзылуын алдын алуға бағытталған тұрақты алқалы орган. Аталған комиссияның төрағасы-Есенжолов Ерғали Қабдоллаұлы.

почта: muhtar.abdikakim@mail.ru

Мекен-жайы: 071412, Семей қаласы, Глинка көшесі, 20а, кабинет 907.

тел.: 8-705-166-17-54.

Шәкәрім университетінің "Сенім телефоны": 8722-2-31-31-82

Телеграмм канал: Shákárіm ýnıversıtetі adaldyq alańy

Дайындалып жатқан немесе жасалған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы азаматтардың хабарламалары сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің бірыңғай call-орталығының 1424 телефоны бойынша тәулік бойы қабылданады.

 


ПОЛОЖЕНИЕ Об Антикоррупционной комплаенс-cлужбе некоммерческого акционерного общества «Университета им. Шакарима города Семей»

«Семей қаласының Шәкәрім атындағыУниверситеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ СТАНДАРТЫ

Семей қаласының Шәкәрім атындағы Университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ САЯСАТЫ

Информация о выполнении плана мероприятий «Службы Комплаенс» НАО «Университет имени Шакарима г. Семей» за второе полугодие 2023 года

Отчёт Антикоррупционной комплаенс службы НАО «Университет имени Шакарима города Семей» о проделанной работе за 2022 - 2023 учебный год

НАО "Университет имени Шакарима г. Семей" Работа в рамках концепции антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы (сентябрь-декабрь 2022г.)

«Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті» КеАҚ «Комплаенс қызметінің» 2023-2024 оқу жылына арналған іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы ақпарат

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ О внесении изменений и дополнений в Положение об антикоррупционной комплаенс-службе НАО «Университет имени Шакарима города Семей»

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ(Objectives and Key Results), и МОТИВАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЫ некоммерческого акционерного общества «Университет им.Шакарима г.Семей»

Отчёт Антикоррупционной комплаенс службы НАО Университет им Шакарима города Семей о проделанной работе за 2023-2024 учебный год

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ МӘДЕНИЕТ ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛ

«Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті» КеАҚ 2023-2024 оқу жылына арналған ПОҚ және жасатар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру іс-шараларының кешенді жоспарының орындалуы 

 

Университет