Біліктілікті арттыру курстары

 
Біліктілікті арттыру курстары

Құрметті әріптестер, Сіздерден 1-12 сәуір аралығында педагогтердің біліктілігін арттыру бағдарламаларына пікір қалдыруларыңызды сұраймыз. Уақыт бөлгеніңіз үшін рахмет!

Білім беру бағдарламасының атауы Сағат саны Оқу формасы Файл
Әлем өркениеттерінің тарихы 72 офлайн / онлайн
История мировых цивилизации 72 офлайн / онлайн
"Қазақ тілі мен әдебиеті" сабақтарында ақпараттық әдістер мен технологиялар Т1, Т2 72 офлайн / онлайн
Формирование функциональной грамотности на уроках русского языка и литературы 108 офлайн
Формирование коммуникативной компетентности и творческого мышления обучающихся на уроках русского языка и литературы 80 офлайн / онлайн
Development of students' ability to conduct research in the subject of English 72 офлайн
Бастауыш сыныпта жеке әдістемелік пәндерді оқытудың жаңа тәсілдері 36 офлайн / онлайн
Инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беруге қажеттіліктері бар оқушыларға қолдау көрсетудің тиімді жолдары 72 офлайн / онлайн
Современные технологии профилактики деструктивного поведения обучающихся 72 офлайн / онлайн
Білім алушылардың деструктивті мінез-кұлқын алдын алудың заманауи технологиялары 72 офлайн / онлайн
Мектеп жасына дейінгі балалардың жас ерекшеліктері: ерте дамудан мектепке баруға дейін 72 офлайн
Мектепке дейінгі білім берудегі заманауи технологиялар мен әдістер 36 офлайн / онлайн
Тәрбиеші көмекшісінің қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыру 72 офлайн / онлайн
Көркем еңбек және бейнелеу өнері сабақтарында оқушылардың ғылыми-зерттеу және шығармашылық жұмысының маңызды элементі ретінде жобалау технологияларын қолдану 72 офлайн
Жаңартылған білім беру мазмұны шеңберінде көркем еңбек және графика мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін дамыту 72 офлайн
Развитие профессиональных компетенций учителя художественного труда и графики в рамках обновленного содержания образования 72 офлайн / онлайн
Роль предмета «Постановка голоса» в формировании эстетического вкуса, и исполнительской культуры 36 офлайн
Қазақтың дәстүрлі әншілік өнеріндегі, аймақтық мектептерінің ерекшеліктері 36 офлайн
Орта мектепте оптика тарауын меңгертудің әдістемесі 72 офлайн / онлайн
Роль и применение сенсоров в школьном курсе робототехники 72 офлайн / онлайн
Мектеп математика курсында тригонометрияны оқыту әдістемесі 72 офлайн / онлайн
Оқу орындарында дене шынықтыру сабақтарының тиімділігін арттыру 80 офлайн
Химия және қоршаған орта 72 офлайн
Молекулярная биология и генетика 80 офлайн / онлайн
Фасилитация как действенная форма непрерывного профессионального развития педагогов 80 офлайн / онлайн
Білім беру