Білім алушыларға қызмет көрсету орталығы

Білім алушыларға қызмет көрсету орталығында келесі қызметтер көрсетіледі:

 • Талап ету орны бойынша анықтама-растау
 • Анықтама 2 қосымша
 • Анықтама 4-қосымша
 • Анықтама 29 қосымша
 • Анықтама 3 қосымша
 • Жатақханаға орналасуға өтініш
 • Дербес деректерді ауыстыруға өтініш
 • Оқудан шығаруға өтініш
 • Академиялық демалысты ресімдеуге өтініш
 • Оқыту нысанын өзгертуге өтініш
 • Білім беру бағдарламасын өзгертуге өтініш
 • Міндетті жұмыс өтеуден босатуға өтініш
 • Жазғы семестрге өтініш
 • Транскрипт алуға өтініш

 

Аталған құжаттарға тапсырыс / өтініш беру үшін sdo.semgu.kz сілтемесі бойынша өтіңіз