Сағанаева Гүлнұр Бейсембайқызы

Ғалым хатшы

Байланыс

+7(776)835-56-51
071400 Қазақстан Республикасы, Абай облысы, Семей қаласы, Глинки көшесі, 20 "А"
Кабинет: 509

Ғылыми кеңес


Негізгі қызмет түрлері:

1. Ғылыми кеңес қызметінің мақсаттары:

 • білім беру бағдарламаларын сәтті іске асыру мақсатында білім алушылар мен университеттің профессорлық-оқытушылық құрамы үшін қажетті жағдайлар жасау;
 • Университетті қаржылық қолдауды және материалдықтехникалық базасын нығайтуды қамтамасыз ету;
 • Университеттің одан әрі дамуына жәрдемдесу.

2.  Ғылыми кеңестің құзыреттері:

 • Университеттің ұйымдық құрылымы бойынша: университеттің әкімшілік, оқу және ғылыми бөлімдерін (кафедралар, факультеттер, зертханалар және т.б.) құру, қайта ұйымдастыру және тарату жөнінде Директорлар кеңесінің қарауына ұсыныстар енгізеді және қарастырады;
 • Университет Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар бойынша ұсыныстар енгізу;
 • Университеттің даму стратегиясын айқындайды;
 • Университеттегі оқу-тәрбие, ғылыми-зерттеу және шаруашылық қызметін ұйымдастырудың барлық негізгі мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;
 • ректордың, проректорлардың, құрылымдық бөлім басшыларының оқу, ғылыми-зерттеу, тәрбие, қаржы, шаруашылық, ақпараттық және халықаралық қызметті жүргізу нысандары мен әдістері туралы жыл сайынғы есептерін тыңдайды;
 • жоғары білім берудің көп деңгейлі жүйесінде оқыту мерзімдері бойынша мамандар даярлаудың жаңа бағыттарын айқындайды және мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес білім беру бағдарламаларын бекітеді;
 • монографияларды, оқулықтарды, оқу құралдарын және оқуәдістемелік әзірлемелерді қарастырады және басылымға ұсынады;
 • білім алушыларды ақылы бөлімнен білім беру грантына ауыстыру туралы шешім қабылдайды;
 • Университеттің негізгі мәселелерін қарастырады және әлеуметтік даму шешімдерін қабылдайды;
 • оқу-зертханалық және ғылыми-зертханалық базаны дамытудың перспективалық жоспарын қарайды;
 • студенттердің дипломдық жұмыстарының тақырыптары мен жетекшілерін, диссертациялық зерттеулер бойынша магистранттар мен докторанттардың ғылыми жетекшілері мен кеңесшілерін бекітеді;
 • Университеттің стратегиялық даму жоспарын іске асыруға байланысты мәселелерді қарайды;
 • ақылы білім беру қызметтерін көрсету, өндірілетін өнімді коммерцияландыру және өткізу арқылы ЖОО алатын кірістерді қайта инвестициялау бағыттары, сондай-ақ ақшалай қаражатты пайдалану тәртібі бойынша ұсыныстарды қарастырады және Басқармаға ұсынады;
 • ішкі тәртіп ережелерін қарастырады және бекітеді;
 • ЖОО қызметкерлерін, шығармашылық ұжымдарды үкіметтік наградаларға, ғылыми және құрметті атақтарға, сыйлықтар мен стипендиялар алуға ұсыну, «ЖОО үздік оқытушысы» республикалық конкурсына қатысу үшін кандидаттардың ұсынымдары туралы мәселелерді қарайды;
 • алқалы шешімді талап ететін ЖОО қызметінің өзге де мәселелерін қарайды.
 
 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МҮШЕЛЕРІНІҢ ТІЗІМІ
 

Құжат

Құжатқа сілтеме

Ғылыми кеңес ережесі

Document (shakarim.kz)

2023-2024 оқу жылына арналған жоспары

Document (shakarim.kz)

2022-2023 оқу жылына арналған жоспары

Document (shakarim.kz)

2021-2022 оқу жылына арналған жоспары

Document (shakarim.kz)