Қосымша білім беру бағдарламасы(Minor) туралы ереже

Білім беру