Ішкі нормативтік құжаттар

 
Білім беру бағдарламасы туралы ереже
 
«Пәнді оқу-әдістемелік қамтамасыз ету» құжатталған рәсім
 
 Білім алушылардың, ПОҚ және қызметкерлердің санитарлы-эпидемиологиялық режимді сақтау және оны қамтамасыз ету регламенті
 
 Академиялық комитеттер туралы ереже

 

Білім беру