Диссертация қорғаудың материалдары

 
6D072300 – «Техникалық физика»  мамандығы бойынша диссертация қорғаудың материалдары
 
6D072400 – «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығы бойынша диссертация қорғаудың материалдары
 
6D072700 – «Азық – түлік өнімдерінің технологиясы», 6D073500 – «Тағам қауіпсіздігі»  мамандықтары бойынша диссертация қорғаудың материалдары

 

Ғылым